Möte i Datarådet

Välkommen till uppstartsmöte för vårt nya medlemsråd som kommer att fokusera på frågor kringdataskydd, informationssäkerhet, upphovsrätt och andra datarelaterade frågor.

Syftet med rådet är att:

  • skapa goda marknadsvillkor för IT- och telekombranschen
  • utgöra en plattform för dialog och samarbete mellan medlemsföretagen och externa parter
  • identifiera och bedriva påverkansarbete i datarelaterade frågor som är angelägna för branschen
     

Har du frågor går det bra att höra av dig till Pär Nygårds.

Mötet som hålls hos på Sturegatan 11, Stockholm startar kl 10:00 (fika finns från kl 9:30) och avslutas med gemensam lunch kl 12:00.

Varmt välkommen!