Möte i Datarådet

Datarådet samlar våra medlemsföretag som är intresserade av att engagera sig i vårt utvecklings- och påverkansarbete kring exempelvis upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, nätneutralitet, mellanhandsansvar, datadriven innovation och internetpolicy-frågor.

Oktobermötet gästas bl a av:

  • Alf Karlsson, statssekreterare till digitaliseringsminister Peter Eriksson som berättar om regeringens digitaliseringsstrategi.
  • Carolina Brånby, ansvarig digitala policyfrågor, Svenskt Näringsliv som berättar om aktuella digitaliseringsfrågor i EU.  

Är du intresserad av att delta eller på andra sätt bidra till rådet? Kontakta gärna Pär Nygårds som ansvarar för Datarådet