Möte i Hållbarhetsrådet

Fokus för Hållbarhetsrådet är att synliggöra vår branschs hållbarhets- och CSR-arbete, genom att lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från våra medlemsföretag.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder Hållbarhetsrådet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.