Möte i Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att visa på branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

Stad: Stockholm
Datum: 30 november 12:00 - 16:00
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder Hållbarhetsrådet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.