Möte i IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

IT-kompetensrådet representeras av följande:

  • Företrädare för IT&Telekomföretagens medlemmar, med mandat att fatta beslut rörande långsiktiga behoven av IT-kompetens.
  • Företrädare för branscher och intressen utanför IT-branschen som har egna behov av IT-kompetens.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.