Möte i IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådets är ett diskussions- och beslutsforum som har till uppgift att identifiera och sprida information kring vilka sorters IT-kompetens som långsiktigt kommer att behövas.

Rådets uppgift är att identifiera och sprida kunskap om vilken sorts IT-kompetens som kommer att behövas på längre sikt, att arbeta fram förslag på förbättrad kontakt mellan näringsliv och utbildningssektorn, och att vara remissinstans för policyförslag från regeringen eller andra instanser.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Fredrik von Essen som leder IT-kompetensrådet.