Möte i Rådet för öppna data

Rådet ska arbeta för att underlätta en ökad tillgång till öppna data på marknaden. Rådet har ett uttalat fokus på de kommersiella aspekterna av öppna data vilket bidrar till en ökad samhällsekonomisk nytta.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete?

Kontakta Pär Nygårds som leder Öppna datarådet.