Möte i Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem samlar framförallt företag som levererar betalsystem för kontanthandeln och återförsäljare av kassaregister och kontrollenheter.

På programmet: 

Förslag till nytt regelverk för kassaregister - Skatteverket
Skatteverket har sedan hösten 2015 arbetat med att ta fram ett förslag till reviderat regelverk för kassaregister. Primära områden är lagring av kontrolldata på server samt hur tillverkardeklarationer och certifiering ska hanteras. 

Rapport om uppvaktning hos Riksdagens Skatteutskott –Thor Johnsson
Under våren uppvaktades både Näringsdepartementet och Riksdagans Skatteutskott angående behovet av nya regler kring kassa och även kring kvittohantering.

Standardiserade rapporter – Information om nytt SIE-format
Mikael Carlson och Lars Hansson från SIE gruppen berättar om nya SIE-5 formatet.

Nya betalmetoder – Robert Karlsson, Cash-IT
Mydo AB ska lansera en app, Mydo. Denna erbjuder självscanning i anslutna butiker, genererar digitala kvitton och stöder betalning med Swish Handel m.m.

Digitala kvitton – Per Einarsson
Behov av standard för digitala kvitton mellan nordiaks länder

Om du eller någon i ditt företag är intresserad av mer information eller vill delta i Rådet för betal- och kassasystem, kontakta Nils Weidstam.