Möte i Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem samlar framförallt företag som levererar betalsystem för kontanthandeln och återförsäljare av kassaregister och kontrollenheter.

En fråga som står högt på rådets agenda just nu är de utmaningar som nya betalningsmetoder innebär, inte minst för utvecklingen av kassaregisterlagen.

Om du eller någon i ditt företag är intresserad av mer information eller vill delta i Rådet för betal- och kassasystem, kontakta Nils Weidstam.