Möte i Rådet för offentlig marknad

Rådet för offentlig marknad har till syfte att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Lars Lundberg som leder Rådet för offentlig marknad.