Möte i Rådet för offentlig marknad - Nya möjligheter till samverkan, dialog och utveckling genom innovationspartnerskap

Rådet för offentlig marknad har till syfte att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Stad: Stockholm
Datum: 1 juni 13:00 - 15:00
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

Mötet den 1 juni gästas av Niklas Tideklev från Upphandlingsmyndigheten som presenterar det nya förfarandet kring innovationspartnerskap och vad det kan innebära för offentliga verksamheteter och företag som vill göra affärer med offentlig sektor.

Efter presentation följer diskussioner kring möjligheter till partnerskap och dialog genom denna och andra metoder och förfaranden.

Kontakta gärna Lars Lundberg om du eller ditt företag vill delta i rådets arbete!