Möte i Rådet för Välfärdsteknologi

I Rådet för Välfärdsteknologi samlas våra medlemmar som är intresserade av och arbetar med välfärdslösningar för vård och omsorg.

Rådet för Välfärdsteknologi verkar parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi som till skillnad från rådet engagerar även andra organisationer och beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Rådet för Välfärdsteknologi har som mål att vara en etablerad och trovärdig aktör inom området Välfärdsteknologi, med goda relationer till myndigheter och andra aktörer inom området.

Rådet för Välfärdsteknologi har till syfte att: 

  • Leda och deltaga i offentliga samtalet om  branschens möjligheter
  • Lyfta fram och belysa viktiga branschfrågor inom området Välfärdsteknologi – bli branschens röst

 

Program för mötet den 12 december

13.00 Hilkka Linnarsson, Senior projektledare SKL, berättar om Projekt -  Gemensamt ramverk av standard för interoperabilitet. Projektet är en fortsättning på det under våren avslutade StandIN projektet. 

14.30 Val av ordförande och styrgrupp - Rådet för Välfärdsteknlogi 

15.00 Samtal om rådets inriktning och verksamhet för 2017.
 

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Rådet för Välfärdsteknologi? Kontakta gärna Lars Lundberg.