Möte i Rådet för Välfärdsteknologi - workshop med Nacka kommun om upphandling av välfärdsteknik

Genom rådet för Välfärdsteknologi vill vi erbjuda alla våra medlemmar som är intresserade av och arbetar med IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar att träffas, för erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt.

 

Välkommen till dialog och workshop med Nacka kommun om upphandling av välfärdsteknik.

 

Nacka kommun står inför en upphandling av välfärdstekniktjänster och vill därför bjuda in till dialogmöte för att hitta de bästa lösningarna inom välfärdsteknik för kommunens medborgare.

Kommunen avser att påbörja ett successivt införande av teknikstöd i hemmet för äldre under 2016. De tjänster som initialt ska införas består av tre delar:

  • Digital fjärrtillsyn som en möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering.
  • Digitala larm med positioneringsfunktion som kan användas utanför hemmet med tvåvägskommunikation.
  • Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem för hemmet och utanför (där personen befinner sig).

I tjänsteleveransen vill Nacka kommun att leverantör även ansvarar för leverans av bärare av information och larmmottagningssystem alternativt använder sig av befintligt larmmottagningssystem kommunen har upphandlat till sina digitala trygghetslarm.

Kommunen vill ha ett skalbart tjänsteutbud med stor valfrihet. Välfärdsteknikmiljön ska vara en grogrund för innovation och utveckling så att vi tillsammans alltid ska kunna erbjuda de bästa lösningarna till Nackas medborgare.

Välkommen!

Program

12.00 Lunch med mingel

12.45 Nacka presenterar sina behov och hur tekniken ska passa in i verksamheten

13.45 Ellen Hausel Heldahl från Svenskt näringsliv

14.15 Bensträckare

14.30 Workshop – Välfärdsteknik i framtiden

15.30 Dag Forsén från SICS Swedish ICT

16.30 Berthel Nordström "Årets Modernaste Pensionär" 94år och Nackabo

17.00 Sammanfattning – vad är nästa steg

Från Nacka kommun deltar: Anna-Lena Möllstam enhetschef på Äldreenheten, Jonas Ek projektledare välfärdsteknik, Sebastian Nordgren enhetschef Inköp, Kjell Lindström Inköp och Lotta Nordström IT-strateg.

Medverkar gör även Lars Lundberg Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen och Stefan Berglund, upphandlingsfrågor Bemanningsföretagen. 

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Rådet för Välfärdsteknologi? Kontakta gärna Lars Lundberg.