Möte i Strategigruppen

Strategigruppen är ett nätverk bestående av HR-chefer från de större IT-och telekomföretagen.

Gruppen arbetar med frågor som rör ledarskap, värderingar, lönebildning, lag- och avtalsfrågor medmera.

Om du eller någon i ditt företag är intresserad av mer information eller vill delta i rådets verksamhet, vänligen kontakta Tuija Kivistö som leder Strategigruppen.

Man måste vara medlem i gruppen för att delta vid mötena.