Möte i Telekområdet

Telekområdet (tidigare Kommunikationsrådet) samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. I rådet ingår ett 30-tal medlemsföretag, som brukar turas om att stå värdar för rådets möten.

Vid rådets mötet den 1 juni kommer Socialdepartementet att berätta om den nya nya e-hälsovisionen och hur den påverkar den digitala infrastrukturen. PTS är inbjudna för att berättar om myndighetens arbete med nätneutralitet och vi får även besök av två bredbandskoordinatorer som berättar om sina uppdrag. 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Kajsa Frisell som leder Telekområdet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.