Möte i Telekområdet

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. I rådet ingår ett 30-tal medlemsföretag, som brukar turas om att stå värdar för rådets möten.

Telekområdets novemberbermöte hålls hos IT&Telekomföretagen.

Mötet gästas av Alf Karlsson, statssekreterare hos digitaliseringsministern.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Kajsa Frisell som leder Telekområdet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.