Möte i Telekområdet

Telekområdet (tidigare Kommunikationsrådet) samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. I rådet ingår ett 30-tal medlemsföretag, som brukar turas om att stå värdar för rådets möten.

Telekområdets septembermöte hålls hos Telia Company.

Mötet gästas av Hélène Barnekow, VD på Telia Sverige och Catharina Wretman, tf GD på PTS.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Kajsa Frisell som leder Telekområdet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.