Möte i Telekområdet

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. Vid Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, trygghetslarm, kundförtroende, grävdirektivet och alternativa förläggningsmetoder för fiber, regeringens bredbandsstrategi samt förutsättningar och kostnader för att nå regeringens bredbandsmål. 

Stad: Stockholm
Datum: 5 september 09:00 - 11:30
Plats: Bahnhof', Tunnelgatan 2, Stockholm

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Kajsa Frisell som leder Telekområdet.

Rådets möten är endast för rådsmedlemmar.