IT&Telekomföretagen träffar IT-minister Mehmet Kaplan

Tisdag den 27 januari träffar IT&Telekomföretagen bostads- och stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan. Mötet är ett initiativ från IT&Telekomföretagen i syfte att lyfta digitaliseringsfrågorna och tydliggöra IT- och telekombranschen förväntningar på den kommande mandatperiodens digitaliseringspolitik.


IT&Telekomföretagen kommer bland annat att ställa frågor om följande:

Telekom

  • Står bredbandsmålen fast (År 2020 bör 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s)?

Digitaliseringspolitik

  • Hur ser statsrådet på digitaliseringspolitiken generellt för den kommande mandatperioden?  Avser man att fortsatt jobba mot målet om att säkra att Sverige ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter? I så fall hur?
  • Är välfärdsteknologi, med betoning på vård och omsorg,  en prioriterad politisk fråga?

Digital kompetens och nya krav på utbildningssystemet

  • Hur ser statsrådet på behovet av en nationell strategiför digitaliseringen av skolan?

Mehmet Kaplan,bostads- och stadsutvecklings- och IT-minister
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklings-
och IT-minister