Möte om blockering av barnpornografi på Internet

 

Tillsammans med representanter från polisen och Ecpat håller IT&Telekomföretagen möte för att diskutera hur man kan samarbeta för att hindra tillgång till och spridning av material på Internet som skildrar övergrepp mot barn.