Möte om blockeringssamarbetet

Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan antal Internetleverantörer och Rikskriminalpolisen i syfte att hindra tillgång till och spridning av material på Internet som skildrar övergrepp mot barn.

Det ska understrykas att det endast är webbadresser enligt polisens bedömning som blir föremål för blockering. Leverantörernas arbete mot övergreppsmaterial på Internet förutsätter att det är polisen och inte leverantörerna som identifierar vad som är olagligt.

På tisdagens möte kommer bl.a. den nya tekniska lösning för blockering som polisen kommer att börja använda i vår att presenteras.

Kontakta gärna Kajsa Frisell om du har frågor.