Möte om blockeringssamarbetet - Mötet den 27 mars är inställt

 

Polisen har genom IT&Telekomföretagen i mer än tio år samarbetat med ett antal Internetleverantörer för att hindra tillgång till och spridning av material på internet som skildrar övergrepp mot barn. Vid dessa möten träffar våra medlemsföretag och andra aktörer polisen för att diksutera för samarbetet viktiga frågor.

Kontakta gärna Kajsa Frisell om du har frågor.