Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTe) är en konferens och mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer och innovatörer i branschen. Välfärdsteknologin leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. En del kommuner ligger i framkant i användningen av teknologi inom vård och omsorg, medan andra kommuner ligger i startgroparna. På MVTe finns lärdomar för alla nivåer.

MVTe’s syfte är att ge energi och kunskap att påbörja, kommunernas arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa. Konferensen och mässan erbjuder konkret information och möjligheter att dela erfarenheter. Programmet genomsyras av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet/ trygghet och aktivitet.

Årets tema för konferensen: Individen i fokus!
Läs mer om program och hur man anmäler sig på mvte.se