När ska staten få bestämma över det som är ditt?

Hur ser utvecklingen ut för skydd av s.k. immateriella rättigheter?
Frågor om vad som kan motivera olika typer av intrång och inskränkningar kommer att diskuteras vid seminariet som anordnas av LRF. Från IT&Telekomföretagen deltar Pär Nygårds

LRF vill med seminariet bredda perspektivet genom att lyfta fram hur s.k. immateriella tillgångar som representerar allt större värden utvecklas och skyddas.

Program
Inledning: Helena Jonsson, LRFs ordförande
Pass 1: Karin Åhman, professor i offentlig rätt Uppsala universitet
- Vad ger staten rätt att inskränka äganderätten?
Kommentarer av Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa samt Marcus Svensson,
politisk chefredaktör på Smålandsposten
Pass 2: Sanna Wolk, docent i immaterialrätt Uppsala universitet
- Hur ser utvecklingen ut för skydd av s.k. immateriella rättigheter (patent, varumärken mm)?
Kommentar av Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT &Telekomföretagen
Pass 3: Panelsamtal med inbjudna riksdagspolitiker
Lunch: Lunch serveras i anslutning till seminariets slut

Anmälan: carl.von.der.esch@lrf.se  OBS begränsat antal platser!