Öppen utfrågning om it-infrastrukturen- i dag och i framtiden

Torsdag den 2 februari håller Trafikutskottet en öppen utfrågning om it-infrastruktur. Från IT&Telekomföretagen deltar Kajsa Frisell. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och kan följas via webb-tv.

Program

 • 8.45 Inledning - Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
 • 8.50 Nyttigt bredband? - riksdagens rapport om it-infrastrukturen - Erik Bohlin, biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola
 • 9.00 Förutsättningar, utmaningar och möjligheter med framtidens it-infrastruktur ur ett användarperspektiv  - Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige (ISS) 
 • 9.10 Kommunernas roll och det offentligas ansvar för it-infrastrukturen - effekter av kommunala investeringar  - Peter Haglund, sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • 9.20 Hinder och möjligheter med fiberutbyggnad i glesbygd  - Per Sundin, fibernätskoordinator Bräcke kommun/Byanätsforum
 • 9.30 It-infrastrukturen, PTS uppdrag och mål - Jonas Wessel, avdelningschef spektrumavdelningen & Bo Andersson, chefsekonom Post- och telestyrelsen (PTS)
 • 9.40Främjandet av effektiv konkurrens på marknaden - Kajsa Frisell, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen
 • 9.50 It-infrastrukturens och bredbandets betydelse för innovationskraft och hållbar utveckling - Cecilia Sjöberg, direktör, avdelningschef för Tjänster och IKT och Joakim Tiséus, avdelningschef, avdelningen för samhällsutveckling Vinnova
 • 10.00 ITS som möjliggörare inom transportsektorn - Per-Erik Holmberg, affärsansvarig Viktoria - Swedish ICT
 • 10.10 Sårbarhet och elektronisk kommunikation - krav på tillförlitlighet och robusthet - Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet och Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • 10.20 Vad vill framtidens konsumenter ha? - David Mothander, policyansvarig för samhällspolitiska frågor Google
 • 10.30Paus
 • 10.55 Frågestund
 • 11.55 Avslutning - Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

Klicka här för att se webbsändningen