Seminarium om osund konkurrens

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Konkurrensverket och Svenskt Näringsliv bjuder Almega in till seminarieserie om osund konkurrens från offentlig sektor och erfarenheter av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, KOS, som infördes i konkurrenslagen 2010. Seminariet är kostnadsfritt.

Ett ämne som ofta skapar debatt och irritation bland företag är när kommuner eller deras bolag konkurrerar på olika villkor med företagen.

Regler mot detta har funnits i Konkurrenslagen sedan år 2009 men Konkurrensverket har haft svårt att bevisa de egentliga problemen i domstol. En allt viktigare del är därför att ha dialog med kommunen och öka förståelsen för vad problemen innebär för företagen.
 

Denna seminarieserie är gemensamt initiativ från samtliga medverkande som syftar till att öka medvetenheten om innebörden av reglerna och främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar.

På programmet står bland annat Konkurrensverkets rapport om utvärdering av KOS och erfarenheter från lokala företagare samt kommunerna.

Företag och kommunpolitiker är välkomna att anmäla sig till seminarierna.

Ort och datum för seminarierna: Sundsvall 22/11, Kalmar 1/12, Göteborg 19/1, Malmö 26/1, Visby 9/2

 

Seminarierna är kostnadsfria men antalet platser är begränsat.

Följ länkarna till respektive tillfälle för mer info och anmälan (Konkurrensverket administrerar seminarierna så länkarna leder dit)