Power Circle Summit - Strategiska vägval för framtidens hållbara energimarknad

Power Circle Summit är en konferens som samlar beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att diskutera innovationsteknik, affärsmöjligheter och utmaningar kring framtidens energimarknad.

Energibranschen handlar inte längre bara om energi. De senaste åren har den både blivit bredare och större. Och under de kommande spås förändringstakten att öka ytterligare.

”Digitaliseringen har nått energisektorn. Denna konferens ger dig chansen att få en överblick över de spännande affärsmöjligheter och de kommande utmaningar som den medför”
Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen

Läs mer om konferensen på Power Circles webbplats