Vilka ska jobba med digitaliseringen? IT&Telekomföretagen presenterar ”IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens”

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

Välkommen till en presentation av rapporten, och en diskussion kring de åtgärder vi menar är nödvändiga för att råda bot på kompetensbristen.

Deltagare:

  • Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, IT&Telekomföretagen
  • Carl-Johan Hamilton, grundare och vVD Ants Code at Heart, ordförande i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd
  • Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), ledamot i utbildningsutskottet, f.d. kommunalråd Sollentuna
  • Khashayar Farmanbar, kommunalråd i opposition (S) i Nacka och fd. IT-bolags-VD