Standardavtalskurs - Presentation av IT&Telekomföretagens samtliga standardavtal

Under kursen går vi genom användningsområde och utmärkande drag för samtliga av IT&Telekomföretagens standardavtal.

Alla medlemsföretag inom något av Almegas förbund får rabatt på kursavgiften och vid köp av IT&Telekomföretagens standardavtal.

Advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, huvudförfattare av IT&Telekomföretagens standardavtal håller i utbildningen.

Pris:1800 kr (ex moms) för medlemmar i IT&Telekomföretagen eller annat Almegaförbund 2500 kr (exkl moms) för icke-medlemmar

Läs mer om IT&Telekomföretagens stadardavtal här.