Hur kommer dataskyddsförordningen att påverka din affär?

Rådet för Välfärdsteknologi och Rådet för Offentlig Upphandling bjuder in till en gemensam eftermiddag med diskussion och fördjupning kring EU:s nya dataskyddsförordning som kommer att tillämpas från och med den 25 maj 2018. För många företag kommer den nya förordningen att innebära att man behöver se över både organisation och rutiner för att kunna följa de nya reglerna som ersätter personuppgiftslagen, PUL.

Mötet gästas av Carolina Brånby, Jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv som ger en introduktion till dataskyddsförordningen och hur den kommer att påverka hur personuppgifter måsta, kan får och bör hanteras.   

Kontakta Lars Lundberg om du vill veta mer om detta möte.