Repmånad 2.0 – IT-soldater med dubbla roller

Jobbrotation är ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Syftet är att attrahera och dela på knappa kompetensresurser och bieffekterna är variation, kompetensutveckling och hantering av arbetstoppar. Men hur går det till? Och vad får det för konsekvenser för svensk arbetsmarknad?

MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega

MEDVERKANDE:

  • IBM,
  • CGI,
  • Försvarsmakten,
  • Arbetsförmedlingen