Så blir Sverige världens främsta välfärdsteknologination

Hur ska Sverige kunna bli världens främsta välfärdsteknologi-nation år 2025? Fokus på hur resan dit bör se ut, identifiering av hinder samt att hitta lösningarna och samordningsvägar framåt.

För att svensk vård- och omsorg på allvar ska kunna ta till sig och dra nytta av digitaliseringens möjligheter, behövs inte bara visioner. Det behövs också konkret handling, samordning och beslut för att vi faktiskt ska röra oss framåt på området - för att vi på allvar ska ta till oss och nyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig och säkra en resurseffektiv, individanpassad och säker vård och omsorg.

Workshopen, med i förhand inbjudna deltagare, kommer därför att fokusera kring just hur resan dit bör se ut, identifiera hinder och hitta lösningarna och samordningsvägar framåt. Workshopen är öppen för publik.