Seminarium om utbildningssamverkan

- för jobb, innovation och företagande

 

Välkomna till ett seminarium den 12 maj 2015

Utbildningssamverkan är en av de viktigaste formerna för ömsesidig kunskapsöverföring mellan akademi, samhälle och näringsliv. I förlängningen ger det ökad tillväxt och sysselsättning men också höjd utbildningskvalitet. Samtidigt är detta ett område som getts relativt lite uppmärksamhet i den nationella och lokala styrningen av högskolan. Ny forskning visar på behovet av bättre villkor.

Parterna i Tjänstesektorns samarbetsavtal, bland annat Almega, Unionen, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer, vill med detta seminarium öka kunskaperna om utbildningssamverkans betydelse och potential. Vår gemensamma ambition är att utveckla utbildningssamverkan som ett tydligt policyområde med mål, resurser och goda utvärderingsmetoder.

 

 

 

 

Medverkar gör bland annat universitetskanslern Harriet Wallberg, Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm, professor Lars Bengtsson vid Lunds universitet och Kerstin Norén som är rektor för Högskolan Väst.

PROGRAM

Moderator: Fredrik Voltaire, Almega
13.00 Inledning, Nyttan med utbildningssamverkan Olle Dahlberg, Sveriges Ingenjörer och Jesper Lundholm, Unionen
13.10 Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande Lars Bengtsson, Lunds universitet
13.50 Kort bensträckare
14.00 Modell för att värdera utbildningssamverkan Maria Landgren, VINNOVA
14.30 KLOSS, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan Johan Blaus, KTH
14.45 Kaffepaus
15.00 Samverkan – en kvalitetsindikator Harriet Wallberg, Universitetskansler och utredare av kvalitetssäkringssystem
15.30-16.00 Panelsamtal:
Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet. Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst. Margareta Norell Bergendahl, vicerektor KTH. Thomas Strand (S). Betty Malmberg (M). Kristin Öster, Saco Studentråd.

Varmt välkomna!

OSA fredagen den 8 maj