Tjänsteinnovation för ökad konkurrenskraft

Service Innovation Sweden är ett initiativ som drivs av Almega och Teknikföretagen. Satsningen syftar till att sätta fokus på möjligheter och utmaningar med tjänsteinnovation.

Medverkar gör bland andra:

Andreas Lundgren, Head of Marketing, Communications and Corporate Citizenship, IBM Sweden
Om tjänsteinnovation som något centralt för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft. 

Lena Hagman, Chefsekonom, Almega
Förklarar samband och samspel mellan industri och företagstjänster.

Jan Bosch, Professor of Software Engineering vid Chalmers (presentation in English) 
Dagens affärsrelationer består av mycket komplexa system som kräver nya affärsmodeller.

Sofia Svanteson, grundare & designstrateg, Ocean Observations
Service design skapar hållbara och kundanpassade lösningar. Möter man utmaningarna och skapar hållbara tjänster finns en stor tillväxtpotential. Men hur gör man? 

Dr Annika Steiber, forskare och Academic Affiliate and Director Nordics för Strategos
Ledarskap och organisationskultur har stor betydelse för ökad innovationsförmåga.
Här ges en presentation om hur Googles ledning och organisation påverkar företagets innovationsförmåga. 

Björn Lilja, Civilingenjör och programmerare som grundat företaget Kundo
Kundrelationer i flera led. Hur man utvecklar relationen mellan sina egna kunder och kundernas kunder.

Martin Ragnevad, VD och grundare av digitalbyrån Daytona
Framtidsspaning om tekniska förändringar och digitala tjänster. Hur kan man innovera med teknik som inte finns... ännu.

Moderator för eventet: Anders Nyberg