Siju seminarium: Vad innebär profilering av persondata och hur hanterar vi det i praktiken med nya Dataskyddsförordningen?

Seminariet som anordnas av Siju har till syfte att ge både en teoretisk och praktisk inblick i hantering av profileringsaktiviteter och regelefterlevnad i samband med de nya reglerna som Dataskyddsförordningen för med sig.

Profilering av persondata är automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma och förutsäga personliga egenskaper hos en fysisk person. Exempelvis arbetsprestationer, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, pålitlighet, vistelseort eller förflyttningar. Den nya Dataskyddsförordningen för med sig specifika och mer restriktiva regler gällande profilering. Seminariet har som syfte att ge både en teoretisk och praktisk inblick i hantering av profileringsaktiviteter och regelefterlevnad i samband med de nya reglerna.

Möt Caroline Olstedt Carlström, Chief Counsel Global Privacy, Klarna AB, och Susanne Lindeberg, Senior Legal Counsel, Tele2 AB, i en diskussion kring temat. Moderator är Mårten Edenroth, Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Seminariet är gratis för medlemmar i Siju. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan är bindande. Observera att någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut. Anmälan ska göras till föreningens kansli senast den 7 juni till:

e-post: kansliet@siju.se