SIJU seminarium - När utgör dynamiska IP-adresser personuppgifter?

Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU) har bjudit in advokat Henrik Bengtsson Advokatfirman Delphi för att analyserar och diskuterar på ämnet direkta och indirekta personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

I oktober 2016 meddelade EU-domstolen dom i mål nr C-582/14, Patrick Breyer mot Tyskland, som innebär att IP-adresser som lagras efter att enskilda besökt myndigheters allmänt tillgängliga webbplatser kan utgöra personuppgifter om det finns lagliga möjligheter för den som behandlar IP-numren att från internetleverantören få del av information om innehavaren av IP-numret.

SIJU har till seminariet bjudit in advokat Henrik Bengtsson som analyserar och diskuterar ovan nämnda dom, direkta och indirekta personuppgifter enligt personuppgiftslagen och enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Henrik Bengtsson är partner vid Advokatfirman Delphi. Han har drivit ett stort antal PUL-relaterade mål, bland annat om IP-nummer och personuppgiftsbegreppet.


Läs mer och anmäl dig på siju.se