Siju: Nordiska rättsinformatikkonferensen

Den XXXI Nordiska rättsinformatikkonferensen går av stapeln i Stockholm den 10 - 11 november 2016 på Näringslivets hus, temat för årets konferens är Secure Digitalisation.

Årets konferens handlar om hur vi bör förhålla oss till de viktiga säkerhetsfrågorna. Svårigheter och akuta problem kring effektivt säkerhetsarbete belyses ur flera perspektiv.

Svenska föreningen för IT och juridik (Siju) är medarrangör och medlemmar deltar på båda dagarnas samtliga aktiviteter till reducerat pris (3000 kr istället för ordinarie 5000 kr).

Läs mer om konferensen och anmäl dig via denna länk.