Skatterisker med rörlig personal

- problem med att fastställa tjänsteställe

Almega och Svenskt Näringsliv bjuder in till ett kunskapsseminarium den 12 maj 2015

Utvecklingen i dagens näringsliv går mot allt högre grad av specialisering. Fokus ligger på kärnområden och tjänster och kompetenser köps vid behov. Detta medför i sin tur att personalens arbetsplatser växlar och att rörlighet är en förutsättning för fungerande verksamheter. Många är idag anställda av en arbetsgivare men utför arbete på många ställen hos olika uppdragsgivare.

Dessvärre har inte skattelagstiftningen hängt med utvecklingen. Utgångspunkten är fortfarande att tjänsteställe kan fastställas, tillika i vilka sammanhang arbete på viss plats ska anses utgöra tjänsteresa, och därmed när ersättningar för exempelvis resa och boende ska beskattas och avgiftsbeläggas.

Så enkelt är det emellertid inte i praktiken. Regelverket är snårigt, tillämpningen spretar och det är mycket svårt att göra rätt. Då undantagen är branschbaserade brister likabehandlingen påtagligt. Eftersom utfallet påverkar kostnadsbilden, och därmed också konkurrenskraften, blir konsekvenserna lätt förödande för företagandet. Reglerna hämmar både affärer och sysselsättning och även den geografiska rörligheten.

 

 

Almega och Svenskt Näringsliv bjuder in till ett kunskapsseminarium där såväl rättsläget som företagens erfarenheter kommenteras och diskuteras. Förhoppningen är att denna inventering ska utgöra startskott för en resa mot en bättre ordning.

PROGRAM

Redovisning av rättsläget
Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson, advokater vid Setterwalls Advokatbyrå

Skatteverket kommenterar
Yngve Gripple, rättslig expert och Michael Eriksson, sektionschef

Företagens vittnesmål
Maria Krantz, chef juridik och anbud, Semantix, Stefan Berglund, expert offentlig marknad, Bemanningsföretagen, och Mikael Schmidt, HR-chef REJLERS AB

Synpunkter från politiken
Mats Persson, riksdagsledamot (FP) och ledamot av Skatteutskottet

Avslutande diskussion under ledning av moderator David Wästberg, Almega.

Varmt välkomna!

Kaffe serveras från kl 09.30 och en matig wrap serveras efter seminariet

OSA torsdagen den 7 maj