Styrelsemöte IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet, efter förslag av valberedningen. Styrelsen består av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid som ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig minst en vice ordförande.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

Styrelsens möten hålls Stockholm.

Vid årsmötet 12 maj 2016 valdes följande styrelseledamöter:
 

Staffan Hanstorp Addnode Group AB, Ordförande

Hélène Barnekow Telia Sverige AB

Stefan Bäcktorp Bredbandsgruppen AB

Anders Englund Attentec AB

Åsa Landén Ericsson Enfo Pointer AB

Pär Fors CGI Sverige AB 

Per Johanson Tieto Sweden AB 

Magnus Larsson Expander Business Consulting AB

Patrik Hofbauer Telenor Sverige AB

Ulf Pehrsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Johan Rittner IBM Svenska AB

Thorbjörn Sagner Eltel Networks Infranet AB

Karin Schreil Jonsson Fujitsu Sweden AB

Anna Wikland Google AB

Anne-Marie Fransson IT&Telekomföretagen