Styrelsemöte IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagens styrelse väljs årligen vid årsmötet, efter förslag av valberedningen. Styrelsen består av en särskilt vald ordförande och därutöver minst 10 och högst 20 ledamöter. IT&Telekomföretagens förbundsdirektör ingår alltid som ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig minst en vice ordförande.

IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning.

IT&Telekomföretagens styrelse

Pär Fors, CGI Sverige AB, ordförande

Hélène Barnekow, Telia Sverige AB, vice ordförande

Stefan Bäcktorp, Bredbandsgruppen AB

Anders Englund, Attentec AB

Staffan Hanstorp, Addnode Group AB

Patrik Hofbauer, Telenor Sverige AB

Per Johanson, Tieto Sweden AB

Magnus Larsson, Expander Business Consulting AB

Ulf Pehrsson, Ericsson AB

Johan Rittner, IBM Svenska AB

Thorbjörn Sagner, Eltel Networks Infranet AB

Karin Schreil Jonsson, Fujitsu Sweden AB

Anna Wikland, Google AB

Sofia Gerstenfeld, Visma Enterprise AB

David Mothander, IT&Telekomföretagen 

Ovanstående styrelseledamöter valdes vid årsmötet den 11 maj 2017 valdes. IT&Telekomföretagens styrelse ska ha en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning. Styrelseledamöterna ska vara VD eller annan person i ledande ställning. Styrelsens möten hålls i Stockholm.