Teknikmöte om blockering av barnpornografi

Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan ett antal internetleverantörer och Rikskriminalpolisen i syfte att hindra tillgång till och spridning av material på Internet som skildrar övergrepp mot barn.

Det ska understrykas att det endast är webbadresser enligt polisens bedömning som blir föremål för blockering. Leverantörernas arbete mot övergreppsmaterial på internet förutsätter att det är polisen och inte leverantörerna som identifierar vad som är olagligt.

Vid mötet kommer polisens nya tekniska lösning för blockering att presenteras, denna kommer att användas från den 1 mars 2017 och finns möjlighet att ställa frågor till de som kommer att implementera lösningen hos polisen.