ULI Geoforum: Värdet av öppna geodata

ULI Geoforum, i samarbete med Geoforum Norge och GI Norden, arrangerar konferensen Värdet av öppna geodata den 15 november i Stockholm. Under denna konferens lanseras bland annat en forskningsrapport om samhällsekonomisk nytta av öppna geodata.

ULI Geoforum är branschorganisationen för geodataområdet, de arbetar för en ökad och breddad användning av geografisk information och geografisk IT – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Från IT&Telekomföretagen deltar Pär Nygårds i panelsamtal på ämnet Frislipp av data i Norge – erfaringer rundt statens rolle som facilitator.

Klicka på denna länk för att läsa mer om konferensens program och hur anmäl dig.