Uppstartsmöte medlemsråd för data- och innehållsrelaterade frågor

Var med och utforma vårt nya medlemsråd för data- och innehållsrelaterade frågor!

I och med att data- och innehållsrelaterade frågor ökar i betydelse för branschen bildar vi nu ett nytt medlemsråd för de medlemsföretag som är intresserade av att engagera sig i vårt utvecklings- och påverkansarbete på området. Frågor som vi ser kommer bli aktuella för rådet att arbeta med är exempelvis upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, nätneutralitet, mellanhandsansvar, datadriven innovation och internetpolicy-frågor.

Vi hoppas kunna komma igång med rådsverksamheten i augusti, men startar med att lägga grunden till rådet vid ett detta öppna möte för hela medlemskretsen. Då presenteras ett förslag på hur rådet ska utformas, som alla ges tillfälle att komma med synpunkter på.

Kontakta gärna Pär Nygårds om du har frågor eller vill bidra till rådets arbete!