Uppstartsmöte: Rådet för Välfärdsteknologi

Eftersom intresset för välfärdsteknologi ökar och engagerar fler och fler av våra medlemmar, startar vi nu upp Rådet för Välfärdsteknologi, som i likhet med våra andra råd riktar sig enbart till representanter för våra medlemsföretag.

Rådet kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi som till skillnad från rådet engagerar även andra organisationer och beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Genom rådet vill vi erbjuda alla våra medlemmar som är intresserade av och arbetar med IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar att träffas, för erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt. Välkommen på vårt första uppstartsmöte!

Agenda

  • Hur arbetar vi med Välfärdsteknologi?
    Lars Lundberg, näringspolitisk expert med ansvar för välfärdsteknologi och upphandling på IT&Telekomföretagen.

  • Inspiration: Programmet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö
    Presentation av 3RFvm som ägs, drivs och finansieras gemensamt av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen, med uppdrag att skapa framtidens informationsmiljö inom hälso- och sjukvårdsområdet.

  • Inspiration: Hållbara lösningar för det öppna smarta hemmet.
    Presentation av ACREOs projekt för att främja innovation och hållbarhet genom en öppen IKT-baserad tjänsteproduktion i hem- och fastighetsmiljö.

  • Rådet för Välfärdsteknologi – syfte, mål och arbetsformer

 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.