Vad är innovationspartnerskap och hur kan det användas vid upphandling?

Innovationspartnerskap är ett relativt nytt förfarande som ger upphandlande myndigheter möjlighet att tillsammans
med marknadens leverantörer ta fram innovativa och alternativa lösningar.

Genom den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) får upphandlande myndigheter möjlighet att inrätta ett så kallat innovationspartnerskap som ska syfta till både utveckling och anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har behov av.

Mötes gästas av Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten.

Kontakta IT&Telekomföretagens Lars Lundberg om du är du intresserad av frågeställningen eller av att delta vid mötet.