Välfärdens krav på den digitala infrastrukturen - Ett livsavgörande seminarium?

För en fortsatt välfungerande välfärd kommer det att krävas alltmer av de digitala tjänster som finns i hemmen.

På mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa deltar IT&Telekomföretagens Mikael von Otter i detta seminarium som vill vi belysa behoven och diskutera de krav som välfärdsteknologin ställer på infrastrukturen, samt belysa hur ansvaret kan fördelas mellan individ, leverantör, vårdgivare och det offentliga.

Medverkar gör: 

Mikael von Otter, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Hans Andersson är anhörig och framtida brukare. Numera pensionär efter 45 års erfarenhet av svensk statsförvaltning.

David Hjälmgården Affärsutvecklare, Stadsnät i Svealand AB

Sara Andersson avdelningschef på Konsumentmarknadsavdelningen, Post- och telestyrelsen

Per Fröling IT-strateg, Stadsledningskontoret, Västerås Stad

Malin Frenning VD, Telia Sverige

Jörgen Sandström Sektionschef vid avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting

Puff Mötesplats välfärdsteknologi.jpg