Välkommen till om- och uppladdningsmöte för Next Up 2017!

Finalen för Next Up 2016 avgörs inom kort, men redan nu laddar vi om för nästa års satsning. Vi bjuder in nuvarande och intresserade framtida partners till ett möte där vi både utvärderar de Next Up-omgångar som genomförts samt sätter ramen för det framtida upplägget av tävlingen.

Till mötet kommer följande underlag att tas fram:

  • Utvärderingar, både av årets tävlingsomgång samt av fjolårets deltagare som nu gjort sina val till gymnasiet.
  • Förslag till modifieringar i tävlingsupplägget.

På mötet har vi sedan en öppen diskussion kring hur vi bör lägga upp tävlingen för framtiden, för att få bästa effekt till rimlig insats.

I den mån vi genomför tävlingen i ungefär samma format som nu så kommer vi behöva att huvuddelen av partners gör åtaganden redan innan sommaren 2016, för att finansiellt säkra de förberedelseinsatser som krävs under hösten. Partners är därför välkomna att göra en intern förankring med sikte att ta ett beslut den 15 maj.

Anmäl dig till mötet här