Vi presenterar tankesmedjan Digital Utmaning

Välkommen till lanseringen av tankesmedjan Digital Utmaning, en presentation av det första rådslaget, och efterföljande paneldebatt och mingel!

Digital Utmaning - Tankesmedjan om framtidens samhälle
Digitaliseringen är en omvälvande kraft som verkar omstöpa samhällen i minst lika stor utsträckning som ångkraften en gång gjorde. Självklart intresserar digitaliseringen oss, en branschorganisation med digitala medlemmar. Men digitaliseringen är inte längre en IT-fråga, utan en fråga som berör de flesta samhällsområden: välfärd, hållbarhet, innovation, kompetens och konkurrenskraft.

Mot bakgrund av detta startar IT&Telekomföretagen nu en tankesmedja vars uppdrag är att lyfta upp frågor, problem och utmaningar som digitaliseringen för med sig. Den oberoende tankesmedjan kommer engagera ett större antal politiker, experter och opinionsbildare och arbeta i första hand problemorienterat.

Arbetet inom tankesmedjan sker i form av en strukturerad process med en serie arbetsmöten, så kallade rådslag som vart och ett leds av en rådgivare. Rådslagen ska inte forska, utan med hjälp av befintlig kunskap problematisera, dra slutsatser, hitta nya vinklar och frågor som bör lösas.

Program

• Varför en tankesmedja?
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

• Det här är Digital Utmaning!
Lars Ilshammar, ordförande tankesmedjan tillika historiker, IT-debattör och chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga Biblioteket.

• Presentation av det första rådslaget: Digitaliseringen och jobben.
Eva Uddén Sonnegård, rådgivare tillika ekonomie doktor. Eva kommer närmast från Finansdepartementet och var tidigare minister på OECD-delegationen i Paris. Hon har också varit statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet och rådgivare på Riksbanken.

• Paneldiskussion: Underskattar Sverige effekterna av digitaliseringen?
Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Unionen och Stefan Fölster, chef, Reforminstitutet diskuterar, under ledning av Lars Ilshammar.

Anmäl dig här senast den 14 september!

Frågor om tankesmedjan besvaras av Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen