Womentors VD-träff

Workshop för dig som är VD på något av de 24 företag som deltar i Womentor 2017, i syfte att rikta gemensam kraft och engagemang i arbetet med att öka andelen kvinnor på ledande positioner i IT- och telekombranschen.

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska ske utifrån kompetens. Men är det så, och i så fall vad innebär det?

Workhoppen leds av Fredrik Bondestam, VD Opponax Gender Consulting och Forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs Universitet, och Karin Ahlström, Ardida.

Fokus ligger på följande frågeställningar:

  • Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  • Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  • Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?