IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Idag är vi ca 1 200 medlemsföretag med tillsammans drygt 100 000 medarbetare. För dig som på grund av annan branschtillhörighet inte kan vara medlem finns istället ett erbjudande att bli nätverkspartner genom ett särskilt nätverksavtal.

Som medlem i IT&Telekomföretagen får du bland annat tillgång till ett värdefullt kontaktnät med aktiva kollegor i branschen, och stora möjligheter att bidra till och ha inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och opinionsbildning.

IT&Telekomföretagen erbjuder två typer av medlemskap:

  • ett grundmedlemskap som omfattar branschsektionen
  • ett medlemskap som omfattar branschsektionen och som byggs på med ett medlemskap i arbetsgivarsektionen.

Läs mer om de olika typerna av medlemskap via flikarna här nedanför, eller i den PDF för nedladdning som också finns på den här sidan.

IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Som medlem i IT&Telekomföretagen är ni också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Läs mer om vilka fler förmåner och erbjudanden som medlemskapet innebär!

Visa alla

Grundmedlemskap i branschsektionen i korthet

IT&Telekomföretagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi delvis genom att aktivt arbeta för att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag.

Genom ditt branschmedlemskap i IT&Telekomföretagen har du som medlemsföretag stor möjlighet att påverka beslutsfattare i såväl Sverige som i Europa. Tillsammans med våra drygt 1 200 medlemsföretag är vi en stark röst, och ofta remissinstans, i viktiga branschgemensamma frågor.

Våra näringspolitiska experter arbetar fokuserat med påverkansarbete och opinionsbildning, i nära samverkan med representanter för våra medlemsföretag, inom en rad områden av stor relevans för branschens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

IT&Telekomföretagen är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Vår rådsverksamhet säkrar att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och utgör en viktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen.

Som branschmedlem i IT&Telekomföretagen får du regelbundet information om branschens utveckling och vår verksamhet, bland annat via våra digitala nyhetsbrev Branschnyheter från IT&Telekomföretagen och Policynyheter från IT&Telekomföretagen och här på vår webbplats. 

IT&Telekomföretagen har tagit fram ett tiotal standardavtal som täcker de flesta avtalssituationer. Dessa avtal utgör branschpraxis inom IT-sektorn. Som medlem får ditt företag rabatt på alla IT&Telekomföretagens standardavtal.

Medlemskap i arbetsgivarsektionen i korthet

Som medlem i IT&Telekomföretagen har ditt företag möjlighet att också gå med i arbetsgivarsektionen och teckna branschens kollektivavtal.

Du som är medlem i arbetsgivarsektionen har möjlighet att få rådgivning i arbetsgivar- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner. Du har tillgång till Almegas specialister inom t ex arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och lönebildning. Möjlighet finns också att få juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister och biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer. Vi stödjer dig i din roll som arbetsgivare!

Branschanpassade och flexibla kollektivavtal

IT&Telekomföretagen har tecknat kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för IT- respektiveTelekomföretag. Våra motparter är Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek, Unionen och SEKO.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Medlemmar i arbetsgivarsektionen, som alltså tecknat kollektivavtal, är också skyldiga att teckna försäkringar som överenskommits mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarguiden

Som medlem får du tillgång till Arbetsgivarguiden på webben. Arbetsgivarguiden ger dig relevant information och juridisk rådgivning för arbetsgivare, genom:

  • Komplett arbetsgivarservice dygnet runt
  • Dina kollektivavtal lättillgängliga
  • Mallar, blanketter och verktyg som förenklar din arbetsgivarvardag

Information och ny kunskap om arbetsgivarfrågor

Som medlem i arbetsgivarsektionen får du regelbundet digitala nyhetsbrev med information om nyheter på arbetsgivarområdet. Du får också tillgång till Almegas utbildningar i arbetsrätt och arbetsgivarfrågor. 

Nätverkspartner – för dig som inte är ett IT- eller telekombolag

För företag som har en annan branschtillhörighet eller av andra skäl inte kan vara medlemmar i IT&Telekomföretagen, finns möjligheten att istället bli nätverkspartner genom att teckna ett partneravtal med oss. Partneravtalet ger utomstående företag en möjlighet att mot avgift delta i IT&Telekomföretagens olika aktiviteter och nätverk, så som våra medlemsråd. Som nätverkspartner får du också rabatt på IT&Telekomföretagens standardavtal.

Är du och ditt företag eller organisation intresserade av att bli nätverkspartner eller bara vill ha mer information, vänligen kontakta Pär Nygårds