Medarbetarna vill själva kunna påverka sin lön

Replik: I en debattartikel på Brännpunkt den 2/2 anklagar ett antal Seko-företrädare arbetsgivarsidan inom Telekomsektorn för att vilja gå bakåt i tiden vad gäller medarbetares villkor och inflytande.

Telekomsektorn har ändrats radikalt de senaste 20 åren, från ett monopol till en situation där vi har många framgångsrika företag som gett oss en elektronisk infrastruktur som är bland den bästa i världen. Telekomsektorns utbud av tjänster har ökat flexibiliteten för såväl företag som individer och men också bidragit till ökad effektivitet. Men företagen är internationellt konkurrensutsatta och måste ges möjlighet att konkurrera på samma villkor som företag från andra länder, verksamma i Sverige.

Mot denna bakgrund kan vi tyvärr konstatera att kollektivavtalen inte utvecklats för att möjliggöra detta. Dagens kollektivavtal bygger fortfarande på gårdagens gamla principer om att löner och villkorsfrågor är något som ska göras upp på central nivå mellan fack och arbetsgivarrepresentanter. Sekos företrädare talar om att våra förslag är omoderna och att vi med våra yrkanden vill göra de anställda till livegna. Men vad i synen på företagsnära lönebildning – där löner och villkor förhandlas fram mellan dem det faktiskt berör, snarare än långt bort och högt ovanför huvudet på de anställda – vad i detta kan anses liveget och omodernt?

Vi ser kollektivavtalen som ett viktigt instrument för att erbjuda ett balanserat grundpaket av anställningsvillkor och försäkringslösningar för alla verksamma i branschen. Men i moderna kollektivavtal ger man företag och deras medarbetare en större möjlighet att själva förhandla om löner och villkor. Något som också efterfrågas av de anställda.

• Moderna kollektivavtal innebär en förskjutning av makten från centrala arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till företagen och dess medarbetare och de lokala fackklubbarna.

• Moderna kollektivavtal månar om individens rätt att själv kunna påverka sin lön och sina arbetstider.

• Moderna kollektivavtal gör företag mer konkurrenskraftiga och tryggar därmed framtida jobb och kompetensutveckling för alla medarbetare.

Medarbetarna i de företag vi representerar är högt kompetenta individer som själva både kan och vill utveckla och påverka sitt eget arbete. Medarbetarna, med deras unika kunskaper och erfarenheter, är inte utbytbara och förtjänar att själv kunna påverka sin lön i samtal med sin chef. Lön är alldeles för viktigt för både företag och medarbetare för att sättas centralt i ett konferensrum i Stockholm, långt bort från dem det faktiskt berör.
 

ANNE-MARIE FRANSSON

förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega

STAFFAN HANSTORP

styrelseordförande, IT&Telekomföretagen inom Almega tillika vd, Addnode Group AB

Artikeln publicerad på SvD.se/opinion 130204